Personal Care


Maya pharmacy handwash Savlon HandWash Ocean Blue 170 ml
Savlon HandWash Ocean Blue 170 ml
Regular price
Tk 63.00
- +
Maya pharmacy handwash Savlon HandWash Ocean Blue 1000 Ml
Savlon HandWash Ocean Blue 1000 Ml
Regular price
Tk 317.00
- +
Mayalogy Ltd. handwash Savlon Aloevera Hand Wash 170 ml
Savlon Aloevera Hand Wash 170 ml
Regular price
Tk 56.00
- +
Maya pharmacy Antiseptic Savlon Disinfectant Spray 125 ml
Savlon Disinfectant Spray 125 ml
Regular price
Tk 182.00
- +
Maya pharmacy handwash Savlon HandWash Ocean Blue 500 Ml
Savlon HandWash Ocean Blue 500 Ml
Regular price
Tk 190.00
- +
Maya pharmacy Antiseptic Savlon Disinfectant Spray 300 ml
Savlon Disinfectant Spray 300 ml
Regular price
Tk 438.00
- +