Avail 10% flat discount and FREE Delivery while checking out!!!

Maya diaper Bashundhara Diapant L 34 pcs
Maya diaper Bashundhara Diapant L 34 pcs
Maya diaper Bashundhara Diapant L 34 pcs

Bashundhara Diapant L 34 pcs

Tk 700.00
Tk 948.00
Quantity must be 1 or more

  • পণ্যের ধরণ: প্যান্ট সিস্টেম
  • ব্র্যান্ড: বসুন্ধরা
  • আকার: এল (9-14 কেজি)।
  • পরিমাণ: 34 পিসি।
  • উৎপত্তি: বাংলাদেশ

    Customer Reviews